Velkommen til Matrix Proshop

pulp riot hair

L’ORÉALS FORPLIKTELSE TIL BÆREDYKTIGHET

En virksomhets rolle i å bidra til bæredyktig utvikling
 

I L’Oréal har vi en sterk tro om at land og regjeringer ikke kan bekjempe utfordringene ved klimaforandringer og ulikheter alene; virksomhetene må også bidra.

Derfor vil vi gjerne skape vekst i forretningen med våre partnere på en bæredyktig måte, ved å ta ansvar i samfunnene som vi opererer i, ved å:

1   Redusere vårt miljømessige fotavtrykk
2  


Frembringe finansielle resultater gjennom bæredyktig vekst og ved å øke jobbmuligheter

3   Øke den sosiale verdien av våre produkter og støtte samfunnene, som produserer og kjøper produktene våre

 

 

Hovedresultater i 2018


En av L’Oréals forpliktelser er å skape 100.000 jobber innen 2020 (fra utgangspunktet i 2005). I 2018 fikk 63.584 mennesker fra underpriviligerte samfunn, adgang til arbeid.


I 2018 forbedret vi 79% av nye og renoverte produkters sosiale eller miljømessige profil. Målet er 100% i 2020.


Vårt mål var å redusere CO2-utslippet med 60% - vi har allerede nådd 77%.


Vår innsats annerkjennes utenfra: The Carbon Disclosure Program ga L’Oréal tre A’er for tredje år på rad for CO2-reduksjonen vår, i tillegg til arbeidet mot avskoging og initiativer for vannsparing.For 10. gang ble L’Oréal annerkjent som et av verdens mest etiske firmaer av den uafhengige organisasjonen, Ethisphere.

DEN MILJØMESSIGE PÅVIRKNINGEN AV VÅR VESKT

Vi er stolte av å lede en solid forretning, som vokser med våre partnere. Vi produserer 38% mer sammenlignet med 2005 – samtidig som at vi parallelt reduserer vår miljømessige påvirkning med 37% for avfall, 48% for vann og 77% for CO2.


 
 

VI STOPPER IKKE: VÅRE MÅL ETTER 2020

L’Oréal ble med i initiativet New Plastics Economy lansert av the Ellen McArthur Foundation i 2018.

L'Oréal går ofte sammen med andre organisasjoner for å dele våre erfaringer og viten med andre industrier (også med konkurrenter) for å oppmuntre alle til å bidra til bærekraftighet.

L’Oréal forplikter seg til at all plastemballasje skal kunne gjenbrukes, gjenoppfylles eller være bionedbrytbart senest innen 2025.

I Norden har vi også høy fokus på bæredygtighet; våre kontorer er i Green Buildings og vi sorterer avfall.

I vår nordiske distribusjon har vi fokus på å redusere CO2 i transport, og med vårt nye lager i Sverige, vil vi redusere avstander og påvirkning.